W kolejnych latach ma powstać Trzebińskie Centrum Rozrywki w Myślachowicach. O udzielenie naszej gminie dotacji celowej zdecydowały się władze powiatu chrzanowskiego, w bieżącym roku przekażą 100 tys. złotych, w 2020 roku aż 300 tys. złotych.

W obiekcie ma znaleźć się wrotkowisko, sala z możliwością wykorzystania na salę koncertową, bawialnia, wewnętrzny plac zabaw, kącik malucha oraz kawiarnia.

Obawy co do hierarchii inwestycji w powiecie zgłaszał jedynie radny Andrzej Saługa, argumentując, że w pierwszej kolejności powinno wspierać się zadania związane z remontem powiatowych obiektów szkolnych, infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa.

Trzynastoma glosami “za”, przy 7 przeciwnych i 1 wstrzymującym się, radni wyrazili zgodę na udzielenie naszej gminie wsparcia finansowego.