We wtorek 18 sierpnia odbyło się spotkanie burmistrza z przewodniczącymi rad osiedli w naszej gminie.

Spotkanie dotyczące funduszu osiedlowego wyodrębnianego co roku z budżetu gminy było jednocześnie możliwością dyskusji na najbardziej aktualne wyzwania osiedli w Trzebini.

🔶 W 2021 roku podtrzymana zostanie rezerwa celowa w budżecie gminy związana z wydatkami rad osiedlowych. Na każdego mieszkańca przypadnie 1️⃣0️⃣ złotych. Ta kwota na wniosek burmistrza i za zgodą radnych sukcesywnie się zwiększa (w 2015 roku wynosiła 6️⃣ złotych).

🔶 W 2021 roku na organizację pikniku lub innego wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców z budżetu gminy zostanie wyodrębnione 3 tysiące złotych, które w formie dotacji trafi do Trzebińskiego Centrum Kultury.

🔶 Poruszyłem kwestię wdrożenia w życie budżetu obywatelskiego dla Trzebini, który jeszcze bardziej wzmocniłby aktywność mieszkańców w decydowaniu o swoim mieście.

🔶 Zaapelowałem ponownie o zwiększenie naszej uwagi na estetykę, czystość miasta zarówno w sektorze gminnym, powiatowym, jak i prywatnym.