Z czerwcowego zebrania Rada Osiedla przekazała następujący wniosek:

  • wniosek dot. przycięcia gałęzi przy wjeździe w ul. Szewską oraz przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego z ul. Krasickiego – gałęzie ograniczają widoczność.