Podczas październikowej Sesji Rady Miasta będziemy procedować projekt uchwały dotyczący określenia wysokości podatku od nieruchomości, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 roku.

To zawsze są niepopularne, ale i odpowiedzialne decyzje.

Dodatkowe zadania samorządu, chęć inwestowania w Gminie, rosnące oczekiwania społeczne mieszkańców, a także niezmienianie opłat od 2016 roku zmuszają nas dziś do urealnienia stawek. Spośród propozycji podwyżek, te trzebińskie są ostrożne i zachowawcze. W ościennych gminach sięgają wręcz maksymalnych stawek określanych przez Ministerstwo Finansów.

Wpłaty w nowych wartościach pozwalają zwiększyć budżet gminy w 2021 roku o kwotę ponad 900 tysięcy złotych.