Już po raz trzeci w Trzebini odbywa się projekt Szlachetna Paczka, którego jestem koordynatorem. Dzięki zaangażowaniu wielu osób w ubiegły weekend mogliśmy być świadkami niesamowitych wydarzeń, kiedy to obcy sobie ludzie przygotowują konkretne paczki, będące odpowiedzią na konkretne potrzeby danej rodziny. Czujemy się świetnie, bo dzięki pracy pedagogów, wolontariuszy, młodzieży paczki trafiły w dobre ręce, czyli do rodzin, które chcą się zmieniać!

Złożoność projektu jest ogromna i tak naprawdę zaczyna się już we wakacje, kiedy to w lipcu odbywają się pierwsze wdrożenia dla osób, chcących zostać Liderami projektu w swoich miejscowościach. Później rozpoczyna się pozyskiwanie Wolontariuszy, którzy zechcą spotykać się z rodzinami, analizować ich sytuację i być dla nich impulsem do zmiany. Równolegle podejmowane są wszelkie działania logistyczne, tj. pozyskiwanie adresów rodzin, szukanie miejsca na Magazyn Paczki, jak i spotkania z Wolontariuszami, podczas których poznajemy się wzajemnie, zdobywamy nowe umiejętności i dowiadujemy się, jakie zadania jeszcze przed nami. Początkiem grudnia już kontaktujemy się z Darczyńcami, czyli osobami lub grupami osób, które decydują się pomóc naszym paczkowym Rodzinom.

To, że dziś możemy cieszyć się wraz z obdarowanymi Rodzinami, jest zasługą naprawdę wielkich zbiorowości. Jako Lider trzebińskiego Rejonu pragnę serdecznie podziękować:
  • walecznym Wolontariuszom z Trzebini, którzy zdecydowali się ze mną współpracować, dzielnie znosili szkolenia, chętnie odwiedzali rodziny i zawsze podejmowali mądre decyzje,
  • Dyrekcji, pedagogom i nauczycielom szkół, do których zwróciłem się z prośbą o zaproponowanie rodzin, które moglibyśmy odwiedzić w ramach projektu,
  • całej Społeczności, czyli Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Trzebini za ogromne zaangażowanie w tegoroczną edycję, tj. udostępnienie miejsca na szkolenie wolontariuszy w październiku i udostępnienie sali gimnastycznej na tegoroczny Magazyn, za pomoc przy organizacji Finału w miniony weekend, obecność nauczycieli i kochanej Młodzieży,
  • wszystkim indywidualnym i grupowym Darczyńcom, którzy zarówno wybierając rodzinę spośród Bazy Rodzin, jak i wspierając nas poprzez zbiórkę żywności, przekazanie środków na konkretne zakupy lub w jakikolwiek inny sposób, przyczynili się do paczkowych cudów!,
  • kierowcom: Piotrowi, Jackowi, Marcinowi za pomoc przy przewożeniu i transporcie paczek do naszych rodzin (oraz tym wszystkim – zarówno Wolontariuszom, jak i osobom spoza Paczki – za udostępnianie samochodów),
  • Paczkowym Rodzinom Trzebińskim, które przyjęły wolontariuszy, zwierzając im się często ze swoich trudnych przeżyć, opowiadając swoje historie, nieraz naznaczone łzami lub wzruszeniem,
  • swojemu Koordynatorowi Regionalnemu Jakubowi, za cierpliwość, cenne wskazówki i przede wszystkim za wyrozumiałość w odniesieniu do moich licznych obowiązków,
  • Parafii Św. App. Piotra i Pawła w Trzebini za możliwość korzystania z pomieszczeń Domu Parafialnego na przeprowadzanie spotkań roboczych trzebińskich wolontariuszy,
  • przedstawicielom wszystkich mediów lokalnych za promocję projektu w prasie tradycyjnej i internetowej, tj. Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej “Przełom”, “Gazecie Krakowskiej”, Biuletynowi “Bliżej Apostołów”, jednostkom Trzebińskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i innym miejscom przestrzeni publicznej za umożliwienie zawieszania plakatów o projekcie; Wiejskiemu Domowi Kultury w Płokach oraz Domowi Harcerza w Trzebini za możliwość spotkania i przedstawienia idei Szlachetnej Paczki.