Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica PLUS w Trzebini prowadzi w Trzebini kilka placówek, m.in. na Osiedlu Widokowym, w Gaju, w Górce, a także w pomieszczeniach Domu Harcerza. Dzieci cenią sobie te zajęcia w wolnym czasie wakacyjnym lub po lekcjach w okresie roku szkolnego. Dla rodziców to doskonałe wsparcie w realizacji funkcji wychowawczej.
 
Kiedy w maju br. – w wyniku zalania pomieszczeń w Domu Harcerza, dalsze funkcjonowanie placówki w tej lokalizacji stanęło pod znakiem zapytania – w efekcie podjętych działań przez Panią Dyrektor placówki, Zastępcę Burmistrza Anitę Lipnicką oraz Starostę Chrzanowskiego udało się znaleźć pomieszczenie na zajęcia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Kościuszki 72.
 
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego wyraził zgodę na bezpłatne zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia, tj. sali odczytowej PMDK na zajęcia dla dzieci z rejonu Osiedli: Piaski, Centrum i Salwator.
 
Dziękuję w imieniu dzieci i rodziców za podjęte działania i cieszę się, że mogłem choć w części uczestniczyć w znalezieniu nowego miejsca na te potrzebne zajęcia!