Rada Miasta uchwaliła nowe zasady udzielania gminnych stypendiów naukowych.

Przyjęcie w styczniu 2021 roku nowego regulaminu zmieniło dotychczasowe zasady uregulowane uchwałą Rady Miasta z 2008 roku.

🔶 Byłem przekonany o konieczności urealnienia zapisów, nie mogłem jednak poprzeć planów wykreślenia możliwości ubiegania się o jednorazowe stypendium Burmistrza przez dzieci i młodzież uzdolnione sportowo i artystycznie 🔶

Już latem br. o stypendium będą mogli ubiegać się tylko uczniowie z terenu Trzebini, z kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. O przyznaniu stypendium za wybitne osiągniecia w nauce (wysoka średnia ocen lub laureaci konkursów) zdecyduje komisja powołana przez Burmistrza Trzebini.

🔵 W międzyczasie skierowałem do władz gminy interpelację w sprawie utworzenia programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych artystycznie 🔵