Rozpoczęły się cokwartalne odbiory elektrośmieci, opon oraz odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji w Trzebini. Zerknij na terminy!

🔵 Przypomnę, że mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej mogą wystawiać ww. odpady w rejonie stanowisk kontenerowych, skąd odbierane są co dwa tygodnie. Wszyscy mieszkańcy mogą również dostarczać te odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów w gminach 🔵

✔️ Czy wiesz, że w Trzebini w roku 2020 zebrano łącznie od mieszkańców i PSZOK-ów aż 898 ton odpadów wielkogabarytowych?