Zgodnie z zapisem Regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Związku (§ 3 ust. 7): „zakazuje się używania przez właścicieli nieruchomości pojemników nie spełniających wymagań normy PN-EN 840:2013-05, przystosowanych do grzebieniowych mechanizmów załadowczych, a także worków nie spełniających wymogów Regulaminu. W przypadku wystawienia takiego pojemnika lub worków przed nieruchomość, odpady nie zostaną odebrane, a reklamacja nie zostanie uwzględniona”.

Od 01.01.2020 r. odpady wystawiane w okrągłych pojemnikach (metalowych lub plastikowych) lub o innej konstrukcji niezgodnej z Polską Normą PN-EN 840:2013-05, nie zostaną opróżnione. Jeżeli od 2013 r. nieruchomość nie została wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane wykonany z wyżej wymienioną normą, należy zgłosić to do Biura Obsługi Klienta.

BOK: 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 12

od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 15:00

e-mail: bok@miki.krakow.pl

Gmina Trzebinia tel. 882-362-491

Gmina Libiąż tel. 882-362-492

Gmina Chrzanów tel. 882-362-493