Rada Osiedla Piaski skierowała pismo do Starosty i Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

W maju br. mija kolejna rocznica pożaru na składowisku opon przy ulicy Słowackiego w Trzebini. Z niepokojem obserwujemy stertę śmieci i niemoc w obowiązującym systemie prawnym co do zdecydowanych kroków w kierunku likwidacji tego składowiska. Mamy świadomość wysokich kosztów utylizacji tych odpadów, jednocześnie obawiamy się kolejnego zaprószenia ognia, zagrożeń pożarowych i nielegalnego podrzucania odpadów. Już teraz dostrzegamy dodatkowe odpady w tym miejscu.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie postępowania administracyjnego znajduje się obecnie sprawa usunięcia odpadów z terenów przy ulicy Słowackiego w Trzebini, jaki jest szacunkowy koszt utylizacji, jak i plany dotyczące działań w kierunku zabezpieczenia posesji przed podrzucaniem odpadów i ewentualnym zagrożeniem pożarowym i ekologicznym.

Doceniając dotychczasowe zaangażowanie Władz Powiatu Chrzanowskiego w zabezpieczenie tego miejsca, liczymy na zintensyfikowanie działań zmierzających do ograniczenia podrzucania odpadów, a w konsekwencji do zneutralizowania bomby ekologicznej.