Od ponad roku podejmuję starania, by Gmina Trzebinia zdecydowała się na budowę oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ul. Młoszowską z ul. Starowiejską (Osiedle Centrum). Tym chodnikiem dość często poruszają się ludzie zmierzający do kościoła, ale także dzieci i młodzież w drodze ze swoich domów do i ze szkoły.

O potrzebie doświetlenia chodnika poinformowałem radę osiedla Centrum, która w 2017 roku zgodziła się przeznaczyć 2 000 zł (ze swoich środków statutowych) na opracowanie przez Urząd Miasta dokumentacji projektowej w/w oświetlenia. Opracowanie projektu jest pierwszym krokiem w stronę powstania w przyszłości lamp oświetlających ten popularny ciąg pieszy na terenie Osiedla Centrum w naszym mieście.