Rondo u zbiegu ulic: Kościuszki, Metalurgicznej i Harcerskiej ma nazwę “Rondo Sokoła” jako upamiętnienie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Podjęta uchwała wejdzie w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym.