W piątek 28 lipca 2017 roku odbyła się 35. Sesja Rady Miasta trzebińskiego samorządu.

Podczas obrad i procedowania uchwał zdecydowano m.in. o:

 • udzieleniu dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Psary (450 tys. zł);
 • udzieleniu dotacji na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Młoszowa (6500 zł);
 • przeznaczeniu środków na realizację zadań drogowych, tj. przebudowy ul. Harcerskiej w Trzebini, ul. Sportowa w Trzebini, ul. Potockiego w Dulowej oraz ul. Parkowa w Karniowicach;
 • przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji projektowych na realizację zadań drogowych, tj. ul. Kamiennej, ul. Waryńskiego i ul. Parkowej w Trzebini;
 • przeznaczeniu środków na remont parkingu przy ul. Młoszowskiej;
 • przeznaczeniu środków na likwidację dzikich wysypisk, karczowanie działek gminnych oraz remont muru w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Trzebini (210 tys. zł);
 • zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Trzebini;
 • przyjęciu MPZP dla rejonu ul. Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie;
 • zmianie nazw ulic na terenie Gminy: ulicy 15-Lecia w Myślachowicach na ulicę “Granice”; ulicy 22 Lipca w Myślachowicach na ulicę “Centralna”, Osiedla Gen. Waltera na “Osiedle Na Skale”; ulicę K. Żmirka na ulicę “Norwida”;
 • wyrażeniu zgody na wykup przez Gminę terenu przy cmentarzu komunalnym w Trzebini-Krystynowie;
 • wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości byłej bazy “Usług Komunalnych” przy ulicy Kościuszki.

Interpelacje złożone podczas Sesji Rady Miasta: w sprawie wymiany kamery monitoringu przy ul. Kilińskiego na kamerę o lepszej jakości (Osiedle Piaski w Trzebini) oraz w sprawie zabezpieczenia środków na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza (Osiedle Piaski w Trzebini).