W piątek 15 stycznia br. odbyła się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Trzebinia VII kadencji 2014-2018.

Sesja została zwołana w związku z otrzymaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) ws. podjętej w listopadzie uchwały dotyczącej regulaminu udzielania dotacji i ich rozliczania dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji.

W opinii RIO niektóre zapisy przyjętej w listopadzie uchwały były niedokładne, mało sprecyzowane, więc zasadne było uchylenie uchwały i przyjęcie nowej treści regulaminu wraz z załącznikami, którymi są wzory o udzielenie dotacji czy wzory rozliczeń otrzymanych dotacji.