W czwartek 19 grudnia 2019 roku odbyła się XV sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

Zdecydowano między innymi o:

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krakowskiej i ulicy Trzebińskiej w Bolęcinie;
  • uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia w obszarze Gminy Trzebinia;
  • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebinia na lata 2020-2025.