W piątek 31 lipca br. odbyła się X sesja samorządu trzebińskiego.

Podczas sesji zadecydowano o:

 • współfinansowaniu zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji w Trzebini, zakupu pompy wysokiej wydajności dla KP PSP w Chrzanowie i remontu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Psarach (II etap),
 • inkasentach do poboru podatku rolnego w sołectwach Gminy Trzebinia,
 • powołaniu zespołu d/s wyboru ławników,
 • powołaniu obwodów zamkniętych glosowania na wybory parlamentarne w dn. 25 października 2015 r.,
 • zaliczeniu dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia (m.in. ul. Słowackiego bocznej przy bl. 47 i 47 B),
 • uchwaleniu statutu Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Plus”,
 • wynajmie bezprzetargowym lokalu przy ul. Rynek 23 b w Trzebini (przedszkole „Błękitna Laguna”),
 • regulacjach geodezyjnych w ramach wyrażenia zgody na zamianę gruntów lub wykup lub odpłatną służebność we wspomnianych w uchwale terenach.

Podczas Sesji przedstawiono nowego Sekretarza Gminy, którym została Pani Anna Kawala.

Podczas sesji zreferowano działalność w Związkach oraz Stowarzyszeniach. Ponadto przyjęto sprawozdania z realizacji planów Komisji Rady Miasta w Trzebini.
 1. Zawnioskowałem w/s kontroli terminowości koszenia trawy i opróżniania koszy przy przystankach autobusowych na terenie Związku Komunikacyjnego.
 2. Zapytałem w/s odbioru azbestu od właścicieli ogródków działkowych.
 3. Interpelowałem w/s likwidacji dzikich wysypisk.