W piątek 27 marca odbyła się VI sesja nowej kadencji.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia narodowego odznaczenia Złotego Krzyża Zasługi panu Andrzejowi Kostce, lokalnemu historykowi i działaczowi. Pan Andrzej od wielu lat stara się upamiętnić historię żydowską naszego regionu. Relacja z wręczenia na stronie internetowej UM.

Projekty uchwał przygotowane na marcową sesją to przede wszystkim regulacje prawne części dróg lub terenów, które to albo gmina przyjmuje od właścicieli fizycznych (mając dzięki temu prawo do uznania tej drogi za gminną) lub gmina zezwala na wykup w trybie bezprzetargowym celem poprawy np. drogi dojazdowej do posesji.

Dwie z uchwał dotyczyły uchwalenia miejsc i adresów siedzib obwodowych lokali wyborczych na wybory prezydenckie w maju br. Zmiana dotyczy Myślachowic, gdzie wybory w tym roku odbędą się w Szkole Podstawowej.

Podczas obrad Rada Miasta przyjęła jednogłośnie Program Aktualizacji Ochrony Środowiska, a także program usuwania azbestu w gminie (szczegóły) oraz program na rzecz bezdomnych zwierząt.

W interpelacjach i wnioskach zapytałem:

Czy sprawa przepustu pod torami kolejowymi jest już przesądzona zgodnie z pismem, które otrzymałem od PKP? (szczegóły pisma)

W tej sprawie Burmistrz odpowiedział, że zostanę zaproszony na tematyczne spotkanie z PKP i będę uczestniczył w merytorycznych rozmowach.

Czy gmina zamierza uruchomić dla mieszkańców bezpłatne badania profilaktyczne, tak jak to było w roku ubiegłym?

Odpowiedź zostanie złożona w formie pisemnej.