W piątek 28 kwietnia 2017 roku odbyła się 32. Sesja Rady Miasta samorządu trzebińskiego.

Podczas obrad zdecydowano m.in. o:

 • wniesieniu wkładów i objęcia w zamian udziałów w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini w kwocie 300 tys. zł z przeznaczeniem na zadania związane z opracowaniem koncepcji modernizacji pływalni oraz wykonania działań związanych z dostosowaniem procesu uzdatniania wody do wymagań sanepidu;
 • zmianach w uchwale budżetowej i realizacji nowych zadań, w tym m.in.:
  • przebudowę ulicy Targowej w Trzebini wraz z parkingiem za blokiem nr 18;
  • przebudowę ulicy Wrzosowej w Młoszowej;
  • budowę zatok peronowych przy ulicy Matejki;
  • budowę miejsc postojowych w rejonie Osiedla Gaj 27;
  • poszerzenie cmentarza w Dulowej;
  • odnowienie sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini;
 • finansowaniu z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów
  z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie (50 tys. zł) – tzw. płatne patrole w okresie maj-wrzesień na naszych Osiedlach i Sołectwach;
 • wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku – jednorazowy bilet dla dzieci do 7 lat ma kosztować 1 zł, dla osób w wieku 8-18 lat – 3 zł, dla dorosłych – 8 zł; bilety rodzinne w cenie 15 zł; parking – 10 zł;
 • zmianie nazwy osiedla ”Osiedle Związku Walki Młodych” w Trzebini na “Osiedle Widokowe”;
 • zmianie nazwy ulicy ”Generała Zawadzkiego” w Trzebini na “Dworską”;
 • zmianie nazwy ulicy ”Nowotki” w Trzebini na “Spokojną”;
 • zmianie nazwy ulicy ”24 Stycznia” w Trzebini na “Styczniową”.