W piątek 30 stycznia odbyła się IV sesja nowej kadencji samorządu trzebińskiego.

Oprócz uchwał dotyczących regulacji prawnych terenów i gruntów dwie wywołały dyskusję, tj. wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu przy os. Gaj 8 oraz dofinansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów budowy komisariatu Policji w Trzebini w 2015 r.

Przy temacie wynajęcia bezprzetargowego podtrzymałem swoje stanowisko z sesji grudniowej, mianowicie wstrzymałem się od głosu, natomiast byłem „za” dofinansowaniem kosztów budowy komisariatu, ponieważ tak naprawdę Policja przedstawiła argumenty za niewykorzystaniem środków gminnych w roku 2014, a poza tym nowa Rada jest niejako kontynuatorem decyzji, które podjęła rada ubiegłej kadencji.