W poniedziałek 8 grudnia odbyła się II sesja nowej kadencji samorządu trzebińskiego.

Sesję zdominowało ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Adama Adamczyka. Burmistrzowi złożono gratulacje, a sam zapewnił, że będzie służył Mieszkańcom najlepiej jak potrafi.