W piątek 31 maja 2019 roku odbyła się 9. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

Podjęto decyzje dotyczące między innymi:

  • wniesienia wkładów i objęcia w zamian udziałów w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini – Gmina Trzebinia wniesie udziały w wysokości 600 tys. zł, które spółka przeznaczy na budowę kanalizacji do basenu miejskiego;
  • pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – Gmina przeznaczy 20 tys. zł na zadanie związane z opracowaniem koncepcji poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Myślachowicach, 20 tys. zł przekaże powiat, a 40 tys. zł zarząd dróg wojewódzkich;
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019 – Gmina przeznaczy środki na zadanie związane z budową Trzebińskiego Centrum Rozrywki w Myślachowicach;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej i części obszaru Młoszowej;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej.

Moje wnioski i zapytania złożone podczas obrad:

1) Wniosek dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonie ul. Kochanowskiego i Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” poprzez montaż lustra i progu zwalniającego

2) Wniosek dot. zwiększenia kontroli przekraczania prędkości i przekraczania dozwolonego tonażu na DP ul. Słowackiego w Trzebini