W środę 6 lipca 2022 roku odbyła się Sesja Rady Miasta.

Podczas obrad zdecydowaliśmy m.in. o:

  • zwiększeniu o 549 313,69 zł po stronie wydatków na zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolęcinie”. Z uwagi na fakt, że umowa nie przewidywała zwiększenia wartości w/w zadania w związku ze wzrostem cen materiałów, usług i robocizny, wykonawca wniósł sprawę do Sądu. W poniedziałek 27 czerwca br. została zawarta ugoda, w wyniku której wykonawcy należy zwiększyć wynagrodzenie o kwotę 749 313,69 zł, tj. w roku 2022 – 549 313,69 zł, a pozostała kwota 200 000,00 zł przypada na rok 2023.
  • Urząd Marszałkowski zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 05.07.2022 r. przekazuje 30 000,00 zł Gminie Trzebinia w celu współorganizacji Małopolskiego Festiwalu Smaku. Powyższe środki przekaże się w formie dotacji celowej dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.