W czwartek 30 lipca 2020 r. w trybie zdalnym odbyła się Sesja Rady Miasta.

Gmina przeznaczy 380 tys. złotych na przebudowę drugiego odcinka ul. Sobieskiego w Trzebini (wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 318 372 zł)

Gmina udzieli województwu małopolskiego pomocy finansowej w wysokości około 16 tys. zł na doświetlenie przejścia dla pieszych u zbiegu ul. Piłsudskiego i Strzelniczej w Trzebini

Gmina udzieli dotacji celowych ochotniczym strażom pożarnym z terenu gminy: OSP Psary w wysokości 40 tys. złotych na zakup pompy, OSP Młoszowa w kwocie 1500 zł na zakup wyposażenia, OSP Trzebinia w wysokości 10 tys. zł na modernizację zabudowy samochodu pożarniczego

Gmina wyraziła wolę założenia i wstąpienia do Stowarzyszenia “Forum Małopolski Zachodniej”

Wnioski z obrad skierowane przeze mnie do Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” oraz burmistrza:

 

1) wniosek dot. poinformowania mieszkańców Związku w czytelnej formie o przyczynach podwyżki opłat za śmieci wraz z przekazaniem ulotek dot. prawidłowej segregacji

2) wniosek dot. uzyskania informacji, czy w związku z opóźnieniem w dystrybucji pojemników na bio odpady firmie zostały naliczone kary umowne, jeśli tak, to w jakiej wysokości (jeśli nie, to z jakiego powodu)

3) wniosek dot. podjęcia działań w kierunku doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Św. Stanisława i ul. Kościuszki (obok Intermarche)

4) wniosek dot. naprawy uszkodzonej latarni przy skrzyżowaniu ul. Św. Stanisława i ul. Kościuszki oraz ustawienia brakującej lampy na Rondzie ppłk. Jaworskiego w Trzebini