W czwartek 2 lipca 2020 r. w trybie zdalnym odbyła się Sesja Rady Miasta.

Gmina Trzebinia pozyskała środki finansowe pozabudżetowe, które pozwolą na zrealizowanie ważnych zadań pod względem społecznym, tj. remont boisk przyszkolnych oraz stwarzanie miejsc integracji sąsiedzkiej.

W związku z tym Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini wystąpił z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnych obrad, podczas których wyrazimy zgodę na realizację kilku zadań:

 Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznali Trzebini 152 320 zł dofinansowania na wymianę nawierzchni na ogólnodostępnym kompleksie rekreacyjno-sportowym przy SP nr 5 w Trzebini (wartość zadania w całości to 348 320 zł, więc 196 tys. zł przekaże gmina z własnego budżetu)

 Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego etapu zagospodarowania terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach oraz Błoń Karniowickich w Karniowicach (Na realizację obu zadań w sumie udało się pozyskać przeszło 254 tys. zł).