W czwartek 25 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym odbyła się Sesja Rady Miasta.

Rozpatrzyliśmy m.in. projekty uchwał w sprawach:

1) Przeznaczenia ponad 120 tys. zł na remont instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Psarach

2) Nadania nazwy ulicy Złotej na Osiedlu Wodna w Trzebini

3) Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu działek zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej w Trzebini pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

4) Wyrażenia  zgody na finansowanie z budżetu gminy nadliczbowych godzin policjantów w wysokości 25 tys. złotych

 

Radni zapoznali się z Raportem o stanie gminy za 2019 rok oraz ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok. Udzielono burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.