W czwartek 30 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyła się Sesja Rady Miasta.

Rozpatrzyliśmy projekty uchwał w sprawach:

1) Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego (współfinansowanie zadań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w Myślachowicach)

2) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020 (wprowadzenie środków związanych z przebudową ul. Dworcowej – zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)

3) Odstąpienia w całości lub w części od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, najem lub użytkowanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia

Rada Miasta w trybie zdalnym w czwartkowe popołudnie podjęła uchwałę, której skutkiem będzie możliwość udzielenia pomocy naszym przedsiębiorcom. Z lokali gminnych korzysta ponad 100 podmiotów.

🔶 Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z oferowanej przez gminę pomocy, będą musieli wykazać pogorszenie płynności finansowej w związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, wywołanej przez COVID-19.

🔶 Warunkiem do otrzymania pomocy jest też brak zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych oraz podatkowych wobec gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, a także gwarancja utrzymania miejsc pracy.

🔶 Pomoc oferowana jest wyłącznie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 14 marca br.