W czwartek 27 czerwca 2019 roku odbyła się 10. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawach:

  • pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na przebudowę skrzyżowania ulicy Marszałka Piłsudskiego i ulicy Kościelnej w Trzebini – zrezygnowano z budowy sygnalizacji świetlnej na rzecz wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu, tj. m.in. budowy wysepek;

 

  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019 – zdecydowano m.in. o przeznaczeniu dodatkowych 200 tys. złotych na dopłaty do wymiany pieców na ekologiczne; zdecydowano o przeznaczeniu 200 tys. złotych na budowę placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Trzebini-Sierszy;

 

  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

 

  • określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia;

 

  • nadania nazwy rondu w miejscowości Trzebinia – rondo u zbiegu ulic: Kościuszki, Metalurgicznej i Harcerskiej zyska nazwę “Rondo Sokoła” jako upamiętnienie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

 

Moje wnioski złożone podczas Obrad:
1) Wniosek dot. umieszczenia fotoradaru przy DW 791 ul. Piłsudskiego w Trzebini wraz ze wskazaniem proponowanej lokalizacji i terminu realizacji montażu fotoradaru

2) Wniosek dot. wydłużenia odcinka objętego ograniczeniem prędkości do 40 km/h o ok. 100 m do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Spokojną w Trzebini