W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyła się 8. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

Zdecydowano miedzy innymi o:

  • zagospodarowaniu terenu położonego przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i ks. hm. Mariana Luzara w Trzebini:

W związku z 80. rocznicą śmierci ks. Luzara u zbiegu w/w ulic powstanie skwer wraz z pomnikiem ks. Luzara. Inicjatywa wspólna z parafią św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Luzarczykami.

  • przyjęciu regulaminu korzystania z Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia;
  • przyjęciu regulaminu korzystania z Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia;
  • wysokości opłat za korzystanie z Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini:

– Dzieci od 0-7 lat: 1,00 zł (w 2018 roku: 1 zł)

– Dzieci i młodzież od 8 lat do 18 lat: 4 zł (w 2018 roku: 3 zł)

– Posiadacze Malej Karty Trzebińskiej: 2 zł

– Dorośli od 19 lat wzwyż: 10 zł (w 2018 roku: 8 zł)

– Osoba niepełnosprawna: 1 zł (w 2018 roku: 1 zł)

– Opiekun osoby niepełnosprawnej: 1 zł

– Opłata parkingowa dla osoby niepełnosprawnej: 1 zł

– Bilet rodzinny: 15 zł (w 2018 roku: 15 zł)

– Karnet na 10 wejść: 40 zł (w 2018 roku: 40 zł); płatny z góry, upoważnia do 10 wejść, czyli jedno wejście = 4 zł

– Opłata parkingowa (bez limitu godzin danego dnia): 15 zł (w 2018 roku: 10 zł)

– Wejście na “dodatkowo płatne atrakcje, tj. wodny tor przeszkód, park linowy, tyrolka”, poza gastronomią: 2 zł.

  • użytku ekologicznego „Podbuczyna”;
  • przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebinia”.