W poniedziałek 18 września 2023 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w Trzebini.

Podczas obrad zdecydowaliśmy m.in. o:

  • przeznaczeniu 50 tysięcy złotych na zabezpieczenia dachu na budynku Muzeum Regionalnego w Trzebini,
  • wyrażeniu zgody na przyjęcie gruntów od Skarbu Państwa w rejonie ulicy Stojałowskiego z przeznaczeniem m.in. pod ogródki działkowe w związku z wyłączeniem części ROD Gaj ze względu na zapadliska,
  • ustaleniu minimalnej stawki czynszu dzierżawnego gruntów gminnych dla ogrodów rekreacyjnych, tj. 0,35 zł netto za 1 m2 rocznie.

OSP Trzebinia pozyska nową siedzibę. W 2022 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini. W ramach tego obiektu przewidziano przede wszystkim część przeznaczoną na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini, ponadto część pomieszczeń przeznaczono na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i centrali monitoringu miejskiego.

W czerwcu br. przez naszą gminę został złożony wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków z rezerwy budżetowej. W wyniku złożonego wniosku decyzją Ministra Finansów Gmina Trzebinia otrzymała środki finansowe w wys. 2 000 000,00 zł na dofinansowanie tego zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania 4 141 109,05 zł, w tym: w roku 2023 – 2 500 000,00 zł i w roku 2024 – 1 641 109,05 zł.