W piątek 1 marca 2019 roku odbyła się 6. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

* * *

Podjęto apel do władz kraju w sprawie działań w kierunku likwidacji składowiska opon oraz m.in. uchwały w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania obejmującego funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego

Na funkcjonowanie PCZK władze gminne przekażą 55 tys. zł.  

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi i ochrony zwierząt

Na w/w zadanie władze gminy przeznaczą 8 760 zł.  

  • nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini

SP 4 otrzyma imię: Orla Białego. 

  • wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Trzebinia do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie; wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Trzebinia do Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

Radni powołali nowych przedstawicieli do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie: Waldemar Wszołek i Bożena Adamczyk. Gminę będzie także reprezentować Burmistrz Jarosław Okoczuk.

W Związku Międzygminnym Komunikacja Międzygminna reprezentować gminę będzie Radny Jacek Woch oraz burmistrz Jarosław Okoczuk.

Radny Tomasz Piszczek będzie przedstawicielem Gminy w Związku Gmin Jurajskich.

* * *

Przedstawienie informacji przedstawicieli Gminy Trzebinia z pracy w związkach i stowarzyszeniach.