W piątek 28 grudnia 2018 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w Trzebini.

W pierwszej części sesji radni głosowali nad uchwałą budżetową Gminy Trzebinia na rok 2019.

W kolejnej części podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Program zakłada dofinansowanie m.in. z budżetu gminy ciepłych posiłków dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji majątkowej. Program zakłada także ciepły posiłek dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pomoc trafi do osób, które faktycznie potrzebują wsparcia – program realizowany będzie przez trzebiński Ośrodek Pomocy Społecznej.

  • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2019

Dotacja wynosi 400 zł na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy. Podmiotem prowadzącym żłobek w Trzebini jest Niepubliczny Żłobek “Bombik i Przyjaciele”.