W czwartek 25 marca 2021 roku odbyła się 33. Sesja Rady Miasta w Trzebini w trybie zdalnym.

Podjęliśmy decyzje w sprawie:
✔ udzielenia dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach w kwocie 32 500 złotych,
✔ zabezpieczeniu środków na spłatę na rzecz spółki AG System sp. z o.o. (w kwocie 173.566,11 zł) oraz należne odsetki i koszty postępowania w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny.

📑 Intensywna wycinka prowadzona w ostatnich latach, tygodniach i dniach budzi zdziwienie, niepokój i dezaprobatę społeczności lokalnej – w interpelacji apeluję o uzyskanie informacji dotyczących prowadzonych prac leśnych, określenia jej ram czasowych i wstrzymanie procederu masowej wycinki.

Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini dąży do spotkania online z Nadleśnictwem, a 21-osobowa Rada Miasta jednogłośnie wystosowuje apel do premiera i ministra klimatu o zaprzestanie masowego wycinania Puszczy Dulowskiej.