W czwartek 25 lutego 2021 roku w trybie zdalnym odbyła się Sesja Rady Miasta.

Podjęliśmy m.in. uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej (w której zwiększyliśmy środki na zadanie pn. „budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini” do łącznej kwoty 1,4 mln złotych oraz zwiększyliśmy dotację na funkcjonowanie komunikacji publicznej o kwotę ponad 700 tysięcy złotych),
  • finansowania funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.
W zapytaniach i wnioskach poruszyłem następujące problemy:

1) wniosek dot. zaprojektowania i budowy oświetlenia nowego wiaduktu w ciągu ul. Słowackiego (z prośbą o przekazanie do PKP) wraz z oświetleniem drogi w kierunku Zalewu Chechło (z prośbą o przekazanie do PZD)

2) wniosek dot. przedstawienia informacji w zakresie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Świętego Stanisława i Kościuszki poprzez doświetlenie ww. przejścia