W środę 12 grudnia 2018 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w Trzebini.

Podczas Sesji radni procedowali uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini (tj. obszaru położonego między ul. Słowackiego, Dworcową, Kościuszki i Krakowską). W omawianym terenie wyznaczone zostały terenu produkcyjno-usługowe, mieszkaniowe, sportu i rekreacji, parkingów oraz nowy układ komunikacyjny (proponowane dwa nowe łączniki ul. Norwida z ul. Ochronkową, szczególnie oprotestowane przez mieszkańców).

Przebieg Sesji i głosowanie: https://esesja.pl/31121.