W czwartek 26 listopada 2020 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w trybie zdalnym.

Podczas Sesji zdecydowano między innymi o:

  • przyjęciu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-27,
  • przyjęciu aktualizacji “Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebinia na lata 2016 – 2030”.

 

Zapytałem o informację w zakresie:

  1. Kiedy mieszkańcy Trzebini będą mogli skorzystać z nowo wybudowanego wiaduktu w ul. Słowackiego?
  2. Czy są szanse, by doświetlić przejście dla pieszych w rejonie ul. Św. Stanisława i ul. Kościuszki w rejonie sklepu Intermarche?