W czwartek 24 września 2020 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w trybie zdalnym.

W związku z zaleceniami nadzorczymi radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebinie (w obszarze obejmującym znaczną część Osiedla Piaski).

W dyskusji zapytałem, czy przystąpienie do prac może wstrzymać lub zakazać działania inwestycyjne podejmowane na tym terenie. Zdaniem urzędników, prace nie powinny wpłynąć na decyzje o warunkach zabudowy.

Podczas obrad radni zapoznali się z moimi zapytaniami dotyczącymi:
🟢 utworzenia w Trzebini budżetu obywatelskiego,
🟢 zakupu i funkcjonowania fotopułapek,
🟢 bezpiecznego powrotu dzieci do szkoły w reżimie sanitarnym.

Pełna treść zapytań i udzielonych odpowiedzi.

Złożyłem wniosek dot. uzyskania od Starosty Chrzanowskiego informacji o aktualnej sytuacji prawnej i planów likwidacji składowiska opon przy ul. Słowackiego.