W piątek 30 listopada 2018 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w Trzebini.

Rada ustaliła miesięczne wynagrodzenie Burmistrza:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4 800 zł
  • dodatek funkcyjny – 2 100 zł
  • dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 2 760 zł.

Burmistrzowi przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz inne świadczenia określone przepisami prawa.

Rada Miasta powołała także KOMISJE RADY MIASTA.

Komisja Rewizyjna
Józef Dziedzic – przewodniczący
Bożena Adamczyk
Barbara Dębiec
Halina Henc,
Andrzej Gruszczyński
Paweł Jasic,
Jarosław Kurdziel,
Grzegorz Żuradzki

Komisja Budżetu i Finansów
Andrzej Gruszczyński – przewodniczący
Barbara Dębiec,
Józef Dziedzic,
Wojciech Hajduk,
Marek Harwes,
Halina Henc,
Marian Kokoszka,
Jarosław Kurdziel,
Katarzyna Majewska,
Robert Mendyk,
Grzegorz Żuradzki

Komisja Prawa i Ochrony Środowiska
Tomasz Piszczek – przewodniczący
Józef Dziedzic,
Halina Henc,
Marian Kokoszka,
Janusz Siemek,
Marta Skowronek

Komisja Edukacji i Kultury
Katarzyna Majewska – przewodnicząca
Mariusz Brzózka,
Barbara Dębiec,
Halina Henc,
Robert Mendyk,
Marta Skowronek,
Piotr Szybalski,
Jacek Woch

Komisja Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych
Mariusz Brzózka – przewodniczący
Halina Henc,
Teresa Jarczyk,
Paweł Jasic,
Janusz Siemek,
Piotr Szybalski,
Grzegorz Żuradzki

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
Grzegorz Żuradzki – przewodniczący
Bożena Adamczyk,
Józef Dziedzic,
Andrzej Gruszczyński,
Halina Henc,
Teresa Jarczyk,
Paweł Jasic,
Marian Kokoszka,
Jarosław Kurdziel,
Janusz Siemek,
Waldemar Wszołek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Teresa Jarczyk – przewodnicząca
Wojciech Hajduk,
Robert Mendyk,
Tomasz Piszczek