W czwartek 27 lutego 2020 roku odbyła się 18. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

W pierwszej części sesji wysłuchaliśmy informacji przedstawicieli Gminy Trzebinia z pracy w związkach i stowarzyszeniach.

 

Zapytałem o liczbę nieruchomości, które zadeklarowały kompostowanie; odniosłem się do potrzeby złagodzenia przepisów dotyczących odbioru bio odpadów, trawy i liści; dopytywałem o szczegóły nowego przetargu na odbiór śmieci.

 

W kolejnej części obrad rozpatrzono uchwały w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania pod nazwą funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego;
  • ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Zawnioskowałem o przeznaczenie części oszczędności po zimowym utrzymaniu dróg na utrzymanie czystości w mieście i gminie oraz zakup koszy na śmieci.

Odniosłem się do potrzeby większej kontroli nad podmiotami, którym Gmina Trzebinia dzierżawi grunty pod pojemniki na odzież używaną (częstotliwość odbioru).