Radni zdecydują o projekcie nowej sieci szkół

Pod obrady piątkowej Sesji Rady Miasta – na wniosek Burmistrza – za zgodą Rady (być może) trafi projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Efektami pracy zespołu roboczego, Burmistrza, przeprowadzonych spotkań w jednostkach oświatowych są następujące rozwiązania:

  • Gimnazjum Nr 2 przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową;
  • Gimnazjum dla Dorosłych przekształca się w ośmioletnią szkolę podstawową;
  • Gimnazjum Nr 1 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3;
  • Gimnazjum Nr 3 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8.