Od ubiegłej soboty przy ul. Lipcowej w Trzebini działa PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prowadzeniem punktu zajmuje się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, które na zlecenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie realizuje to zadanie.

Teren przy ul. Lipcowej to tymczasowa lokalizacja. Burmistrz czyni starania, by docelowo PSZOK funkcjonował przy ul. Marszałka Piłsudskiego. W jego opinii to najlepsze miejsce do prowadzenia punktu zbiórki odpadów. Aby jednak umożliwić mieszkańcom oddawanie odpadów w okresie jesiennym, PSZOK został uruchomiony w tymczasowej lokalizacji.

Przed oddaniem odpadów należy wypełnić oświadczenie i wskazać w nim numer ewidencyjny nieruchomości, w której je wytworzono. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej ZMGK w Chrzanowie.