Burmistrz Miasta Trzebini zawiadamia, że na wniosek firmy J. Niemiec Sp. z o.o. z Brzeska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stacji paliw płynnych i gazowych”. Inwestycja ma stanąć w rejonie marketu Partner AGD.

Instytucje (RDOŚ w Krakowie, PGW Wody Polskie oraz Sanepid w Chrzanowie) wypowiedzą się, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.