W dalszym ciągu podejmuję próby odtworzenia przejścia pod torami kolejowymi na obrzeżach Osiedla Piaski w Trzebini. Dziś odpowiedź z Centrum Realizacji Inwestycji PKP.