Od ponad roku niemożliwe stało się przejście pod torami kolejowymi w rejonie os. Piaski. Przepust uniwersalnie łączył teren osiedli z Puszczą Dulowską, zachwycał atrakcyjnością, a dla turystów stanowił świetną okazję do dotarcia w tereny rekreacyjne naszego powiatu.

Warto na nowo podjąć działania i rozmowy z koleją, aby w projektach pojawiło się przejście, które już od wielu lat było czymś potrzebnym dla Mieszkańców naszego miasta. Podczas styczniowej Sesji Rady Miasta podniosłem ten temat, po czym Burmistrz Adam Adamczyk zapewnił mnie, że podejmie działania i rozmowy w celu przywrócenia tego przejścia. Niczego jednak nie obiecał, gdyż przekonany jest o różnych wariantach rozwiązania.

Wraz ze Stowarzyszeniem Chrzanowskich Cyklistów, które również z ogromną determinacją podejmuje się starań o przywrócenie tego przepustu (a któremu dziękuję za dotychczasowe działania), pragniemy wystosować pismo, zarówno do Wykonawcy, Inwestora, jak i władz naszego miasta o jeszcze większą determinację w działaniu.

Pismo ws. modernizacji linii kolejowej zostało w styczniu wysłane do Katowic, ale niedługo raz jeszcze, wraz ze SChC wystosujemy kolejne pisma.

o przejściu pod torami