Ze względu na wiele interpelacji w temacie wyznaczenia przejścia w rejonie nowo powstałego sklepu sieci BIEDRONKA przy ul. Młoszowskiej w Trzebini, Urząd Miasta w Trzebini informuje, że rozważa możliwość wprowadzenia w tym rejonie przejścia dla pieszych – wprowadzenie przejścia obliguje przebudowę chodnika.

Na chwilę obecną urzędnicy nie podjęli żadnej wiążącej decyzji.