Cały czas monitoruję sytuację związaną z wydzieleniem bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego 40 w Trzebini.

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie już w 2018 roku wyraził zgodę na przejście, ale obecnie czeka na środki finansowe przekazane przez Powiat. Po otrzymaniu dotacji niezwłocznie rozpocznie opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu i przystąpi do wyznaczenia przejścia.