Coraz częściej mieszkańcy Osiedla Krakowska zgłaszają mi problem związany z plagą szczurów na terenie Osiedla. W związku z obowiązującymi przepisami to właściciel terenu, czyli w głównej mierze zarządca budynków mieszkalnych powinien przeprowadzać minimum dwa razy w roku akcje deratyzacyjne.

– Może i to obowiązek zarządcy, ale co z tym robi gmina na swoim terenie!? – denerwują się mieszkańcy, prosząc mnie o interwencję w urzędzie miasta.

W związku z licznymi skargami już w sierpniu br. pisemnie przedstawiłem Wydziałowi informacje dotyczące lokalizacji, które wymagają odszczurzania, m.in. 🔶 w rejonie ul. Topolowej oraz 🔶 w rejonie ul. Wiśniowej 2.