W trybie wnoszenia wniosków, uwag i propozycji do projektu „Programu współpracy gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.” zwróciłem się z prośbą o wprowadzenie jako formy współpracy pozafinansowej przedsięwzięcia pn. „organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych”.

Organizacja Pikniku może być okazją do zaprezentowania się wielu organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, a jednocześnie może być przestrzenią do wymiany doświadczeń między przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jednym z ogólnych celów organizacji takiego wydarzenia jest przede wszystkim promowanie aktywności społecznej mieszkańców oraz idei wolontariatu.

Wydarzenie miałoby charakter cykliczny – coroczny i mogłoby odbywać się na Rynku w Trzebini.