Do mieszkańców trafiają pojemniki na bioodpady, w których od 1 stycznia będziemy gromadzić m.in. kuchenne odpadki warzywne i owocowe, obierki, skoszoną trawę, liście i kwiaty, drobne gałązki drzew i krzewów.

W domach jednorodzinnych mieszkańcy będą mogli kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, będą mogli skorzystać z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji.

Propozycje bonifikaty, które mogą zostać wkrótce uchwalone i obowiązywałyby od 1 lutego 2020 r., uzależnione są od ilości zamieszkałych na terenie nieruchomości:

2,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę)
4,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby)
6,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby)
8,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby)
10,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób)
12,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób)
14,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób)
16,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez 8 osób)
18,00 zł (dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 8 osób)

Bioodpady z domów jednorodzinnych będą odbierane co dwa tygodnie od kwietnia do października i raz w miesiącu od listopada do marca. Natomiast z zabudowy wielorodzinnej – raz na tydzień (od kwietnia do października), a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.