W związku z pracami prowadzonymi przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie i nieprzywróceniem nieruchomości do stanu pierwotnego zwróciłem się z prośbą o interwencję i przyspieszenie wykonania prac porządkowych, tj.

wyłożenia kostką brukową brakującego fragmentu chodnika;

pozamiatania drogi dojazdowej i fragmentów chodnika przy ul. Kościuszki.

Jednocześnie zwróciłem się z prośbą o podjęcie działań w kierunku naprawy fragmentu ogrodzenia oddzielającego teren gminny od prywatnego terenu firmy Drewland.

W związku z nowelizacją przepisów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych i poszerzeniem rodzaju odpadu odbieranego sprzed nieruchomości zwróciłem się z wnioskiem o  modernizację istniejącego stanowiska kontenerowego przy zabudowie wielorodzinnej ul. Kościuszki 23-29, ogrodzenie go od pozostałej części nieruchomości i dostosowanie jego powierzchni do ilości mieszkańców w rejonie ul. Kościuszki 23-29.