Ruch na drodze krajowej DK79 ul. Krakowskiej w Trzebini jest duży. Potwierdzają to m.in. wyniki pomiaru ruchu z 2015 roku, podczas których stwierdzono, na odcinku ul. Krakowskiej – od Ronda Solidarności do granicy z Młoszową – przejeżdża ponad 10 tysięcy pojazdów na dobę.

Tegoroczne pomiary jeszcze się nie odbyły.

Zarządca drogi krajowej (czyli GDDKiA) przekazała również informację o natężeniu ruchu pieszych na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych w omawianym odcinku (przejść jest więcej, ale przejście przy posesji ul. Krakowska 26 oraz przy ZSE-Ch są najbardziej uczęszczane).